PRAWO PRACY

W ramach prawa pracy kancelaria proponuje Państwu pomoc w szczególności przy:

 • zawieraniu umów o pracę (opiniowanie i przygotowywanie umów),
 • prowadzenie spraw sądowych dotyczących niezgodnego z prawem rozwiązania umów o pracę,
 • opiniowania umów o pracę pod kątem ich zgodności z obowiązującym stanem prawnym.

PRAWO CYWILNE

Prawo cywilne jest tą dziedziną prawa, z której zastosowaniem w praktyce spotykacie się Państwo najczęściej.

Wymieniając jedynie przykładowo, wskazać należy na następujące obszary zastosowania tegoż prawa:

 • doradzanie przy zawieraniu wszelkiego rodzaju umów,
 • prowadzenie spraw o zapłatę,
 • prowadzenie spraw odszkodowawczych (w tym również zadośćuczynienie i rentę) z tytułu np. wypadku komunikacyjnego, błędu lekarskiego, wypadku przy pracy, i innych gdzie w grę wejdzie odpowiedzialność osób trzecich za wyrządzoną Państwu szkodę,
 • ochrona naruszonych dóbr osobistych takich jak zdrowie, wizerunek, prawo do prywatności i inne,

PRAWO RODZINNE

W zakresie prawa rodzinnego nasza Kancelaria Prawna zajmuje się następującymi aspektami i problematyką:

 • prowadzimy sprawy o separację,
 • reprezentujemy zarówno pozwanego jak i powoda w sprawach przed sądami powszechnymi w Łodzi i okolicach,
 • prowadzimy sprawy rozwodowe bez orzekania o winie któregokolwiek z małżonków lub z orzekaniem o winie jednego lub obu małżonków,
 • reprezentujemy klientów w sprawach o podwyższenie lub obniżenie alimentów na dzieci,
 • z powodzeniem rozwiązujemy spory o podział majątku po rozwodzie,
 • oferujemy szerokie wsparcie w zakresie spraw odnośnie władzy rodzicielskiej nad dziećmi, ustalenia zasad kontaktu z dziećmi po rozwodzie, rozwiązywania sporów odnośnie istotnych spraw dziecka, ubezwłasnowolnień,
 • pomagamy w prowadzeni spraw o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,
 • nadzorujemy postępowania egzekucyjne z majątku porozwodowego.

PRAWO WYKROCZEŃ

Oferta kancelarii skierowana jest również do osób potrzebujących pomocy w związku z popełnionym wykroczeniem. Najczęściej chodzi o tzw. wykroczenia drogowe, choć proponowana Państwu pomoc obejmuje cały obszar zagadnień regulowany ustawą Kodeks Wykroczeń.

Pomoc prawna odbywa się na etapie przedsądowym oraz - w razie konieczności - również gdy sprawa trafi do sądu.

WYKROCZENIA SKARBOWE

Kodeks karny skarbowy dzieli zdefiniowane w nim zdarzenia (czyny) na przestępstwa i wykroczenia skarbowe. W ramach kompetencji ustawowych kancelaria świadczy pomoc prawną dla osób podejrzanych o popełnienie wykroczeń i przestępstw skarbowych.

Reprezentowanie klienta odbywa się na etapie postępowania przed organami podatkowymi oraz przed sądem.

PRAWO KARNE

Reprezentujemy osoby podejrzane o popełnienie przestępstwa, czyli na etapie postępowania przygotowawczego (policja, prokuratura), oraz sądowego (osoby oskarżone), przeciwko którym skierowano do sądu akt oskarżenia.

PRAWO SPÓŁDZIELCZE

Oferta dotycząca prawa spółdzielczego skierowana jest zarówno do osób będących członkami spółdzielni mieszkaniowych jak i do jej organów statutowych takich jak: zarząd, rada nadzorcza.

W zakresie działania kancelarii znajdują się w szczególności sprawy dotyczące:

 • członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej,
 • projektowania i opiniowania uchwał zarządu i rady nadzorczej w ramach zwykłych czynności tych organów,
 • reprezentowania spółdzielni w sprawach sądowych dotyczących zaskarżonych uchwał ich organów statutowych
 • doradzania organom spółdzielni w kwestiach dotyczących walnych zgromadzeń, w tym prawidłowości procedur związanych z ich zwołaniem
 • prowadzenia spraw o zapłatę czynszu oraz spraw o eksmisję z lokalu.

ROZWODY

Kluczem do sukcesu w pomyślnym i bezproblemowym przebrnięciu przez rozwód jest zdanie sobie sprawy, że rozwód to koniec starego i początek czegoś nowego. Zazwyczaj rozwody kojarzą się z kłótniami, nadmiarem formalności, wyciąganiem na światło dzienne prywatnych spraw małżonków, sporami o opiekę nad dziećmi, zatargami o alimenty czy wreszcie długotrwałymi procesami o podział majątku.

Tak wcale być nie musi.

Powierz załatwienie swojej sprawy rozwodowej profesjonalnemu prawnikowi. Radca Prawny Piotr Sikora prowadzący Kancelarię Prawną w Łodzi specjalizuje się w prowadzeniu spraw rozwodowych. Dzięki zdobytemu doświadczeniu sprawnie, bez zbędnych stresów oraz bez straty czasu i pieniędzy przebrną Państwo przez skomplikowaną procedurę rozwodową.

Kilka istotnych faktów rozwodowych:

 • w roku 2011 w województwie łódzkim rozwodem zakończyło się aż 4055 związków małżeńskich,
 • w Łodzi orzeczono 3182 rozwodów, z czego aż 74,1% rozwodów w Łodzi nastąpiło bez orzekania o winie,
 • najwięcej rozwodów w województwie łódzkim orzeczono w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim i powiecie bełchatowskim.

O rozwód zdecydowanie częściej wnoszą kobiety. Ponad 2/3 spraw rozwodowych jest wszczynane przez kobiety. Jako jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy wymienia się wzrastające wykształcenie kobiet i ich coraz większą niezależność. Dzięki temu mogą śmielej podjąć decyzję o rozstaniu z partnerem nie obawiając się o materialne aspekty życia w pojedynkę.

Jeżeli chcecie Państwo sprawnie i bez zbędnych emocji przeprowadzić rozwód w Łodzi za pośrednictwem doświadczonego prawnika Radca Prawny Piotr Sikora poprowadzi skutecznie Państwa sprawę. Prosimy o kontakt z naszą kancelarią prawną.

PRAWO SPADKOWE

Nasza Kancelaria udziela kompleksowej pomocy prawnej w zakresie prawa spadkowego. Prowadzimy porady prawne z zakresu takich spraw jak:

 • dziedziczenia ustawowego i testamentowego,
 • sporządzania testamentów, powoływania spadkobierców, umieszczania zapisów i poleceń,
 • spraw dotyczących niegodności dziedziczenia, wydziedziczenia, ważności testamentu,
 • wykonywania testamentów i zarządzania masą spadkową,
 • spraw dotyczących stwierdzenia nabycia spadku,
 • spraw dotyczących działu spadku,
 • dochodzenia roszczeń związanych z zachowkiem,
 • spraw związanych z odpowiedzialnością za długi spadkowe.
 • innych kwestii związanych z prawem spadkowym

Kancelaria Prawna

ul. Zachodnia 70 lok. 303
90-403 Łódź,

Kancelaria czynna

od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00 - 17.00