Prawo cywilne Łódź

Prawo cywilne jest tą dziedziną prawa, z której zastosowaniem w praktyce spotykacie się Państwo najczęściej.

Wymieniając jedynie przykładowo, wskazać należy na następujące obszary zastosowania tegoż prawa:

  1. doradzanie przy zawieraniu wszelkiego rodzaju umów,
  2. prowadzenie spraw o zapłatę,
  3. prowadzenie spraw odszkodowawczych (w tym również zadośćuczynienie i rentę) z tytułu np. wypadku komunikacyjnego, błędu lekarskiego, wypadku przy pracy, i innych gdzie w grę wejdzie odpowiedzialność osób trzecich za wyrządzoną Państwu szkodę,
  4. ochrona naruszonych dóbr osobistych takich jak zdrowie, wizerunek, prawo do prywatności i inne,