Prawo rodzinne Łódź

W zakresie prawa rodzinnego nasza Kancelaria Prawna zajmuje się następującymi aspektami i problematyką:

 1. prowadzimy sprawy o separację,
 2. reprezentujemy zarówno pozwanego jak i powoda w sprawach przed sądami powszechnymi w Łodzi i okolicach,
 3. prowadzimy sprawy rozwodowe bez orzekania o winie któregokolwiek z małżonków lub z orzekaniem o winie jednego lub obu małżonków,
 4. reprezentujemy klientów w sprawach o podwyższenie lub obniżenie alimentów na dzieci,
 5. z powodzeniem rozwiązujemy spory o podział majątku po rozwodzie,
 6. oferujemy szerokie wsparcie w zakresie spraw odnośnie władzy rodzicielskiej nad dziećmi, ustalenia zasad kontaktu z dziećmi po rozwodzie, rozwiązywania sporów odnośnie istotnych spraw dziecka, ubezwłasnowolnień,
 7. pomagamy w prowadzeni spraw o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,
 8. nadzorujemy postępowania egzekucyjne z majątku porozwodowego.

W mojej kancelarii w Łodzi jako radca prawny świadczę kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego. Moje doświadczenie i wiedza pozwalają mi skutecznie reprezentować klientów w sprawach dotyczących między innymi rozwodów, separacji, podziału majątku, alimentów, opieki i władzy rodzicielskiej.

Zapewniam indywidualne podejście do każdego przypadku, dając swoim klientom gwarancję kompleksowej obsługi, począwszy od porady prawnej, aż po reprezentowanie przed sądem. Dokładam wszelkich starań, aby zawsze podejść do sprawy z pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem.

Czym zajmuje się prawo rodzinne?

Zgodnie ze swoją nazwą jest to dziedzina, która reguluje kwestie związane z relacjami między członkami rodziny oraz ich prawami i obowiązkami. Jednym z głównych zagadnień, którymi zajmuje się prawo rodzinne, są rozwody i separacje. Przepisy regulują kwestie dotyczące zawierania małżeństwa, jego unieważniania oraz procedury rozwodowej, w tym także podziału majątku po rozwodzie oraz ustalania alimentów.

Kolejnymi obszarami, w których wsparcie mogę zapewnić jako prawnik rodzinny w Łodzi, są opieka i władza rodzicielska. Spory w tym zakresie obejmują m.in. określanie praw i obowiązków rodziców wobec dzieci, w tym tego, kto ma prawo do opieki i podejmowania decyzji w kwestiach związanych z wychowaniem małoletniego potomstwa. Do popularnych spraw zaliczają się również postępowania dotyczące ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa.

Jakimi cechami powinien charakteryzować się skuteczny prawnik rodzinny?

Specjalista zajmujący się tą gałęzią legislacji musi charakteryzować się szeregiem cech, pozwalających mu profesjonalnie i skutecznie reprezentować swojego klienta w niezwykle delikatnej materii, jaką stanowi prawo rodzinne. Skuteczny prawnik, oprócz solidnego wykształcenia prawniczego, powinien posiadać także odpowiednie doświadczenie, dzięki któremu będzie w stanie reprezentować swojego klienta, doprowadzając do korzystnego dla niego orzeczenia.

Równie istotne, co znajomość przepisów, są zdolności interpersonalne, takie jak empatia oraz umiejętność skutecznego komunikowania się z klientami. Prawnikowi rodzinnemu bardzo przydają się też umiejętności negocjacyjne, dzięki którym może on pełnić funkcję skutecznego mediatora w sporach i konfliktach, pomagając rozwiązywać je bez składania pozwu do sądu. Adwokat lub radca prawny zobowiązany jest także do zachowania tajemnicy zawodowej oraz do pełnego zaangażowania w obsługę świadczoną na rzecz swojego klienta.

W jakich sprawach z zakresu prawa rodzinnego najczęściej pomaga moja Kancelaria Prawna?

W zakresie spraw rodzinnych moja Kancelaria Prawna z siedzibą w Łodzi zajmuje się następującymi aspektami i problematyką:

 • prowadzę sprawy rodzinne o separację,
 • reprezentuję klientów w sprawach o podwyższenie lub obniżenie alimentów na dzieci,
 • oferuję szerokie wsparcie w zakresie spraw dotyczących władzy rodzicielskiej nad dziećmi, ustalenia zasad kontaktu z dziećmi po rozwodzie, rozwiązywania sporów odnośnie do istotnych spraw dziecka, ubezwłasnowolnień,
 • pomagam w prowadzeniu spraw o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa.

Sprawy rodzinne – klauzule generalne

Postępowania z omawianego zakresu legislacji regulowane są w Polsce przede wszystkim przez Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz Kodeks cywilny. Równie istotne co litera prawa, są jednak ogólne zasady, którymi kierują się sędziowie prowadzący postępowania. W języku prawniczym określa się je klauzulami generalnymi.

 1. Zasada dobra dziecka – zgodnie z nią, w każdej sprawie dotyczącej dziecka należy kierować się jego dobrem, a decyzje powinny być podejmowane w taki sposób, aby zapewnić mu najlepsze warunki rozwoju.
 2. Zasada równości małżonków – określa, że małżonkowie są równi i mają takie same prawa i obowiązki względem siebie oraz swoich dzieci.
 3. Zasada ochrony rodziny – nakazuje, by w pierwszej kolejności zawsze dążyć do ratowania rodziny, jako podstawowej komórki społecznej.

Ze względu na specyfikę materii dotyczącej bardzo wrażliwych kwestii życiowych, takich jak małżeństwo, rozwód, opieka nad dziećmi czy podział majątku, skorzystanie z pomocy prawnika od spraw rodzinnych zwykle okazuje się najkorzystniejszym rozwiązaniem. Decyzje w tego rodzaju postępowaniach mają istotny wpływ na życie i przyszłość całej rodziny, dlatego ważne, by były one podejmowane w sposób właściwy i zgodny z obowiązującymi przepisami oraz normami społecznymi.

Prawo rodzinne w Łodzi – kompleksowa pomoc prawna

Mam świadomość tego, jak trudne i emocjonalne mogą być procesy rozwodowe, alimentacyjne czy dotyczące ustalenia ojcostwa. Dlatego staram się zawsze działać w sposób delikatny i empatyczny, jednocześnie zapewniając najwyższy poziom profesjonalizmu oraz skuteczną ochronę interesów klientów.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawach związanych z prawem rodzinnym, skontaktuj się ze mną. Zyskaj gwarancję, że Twoim przypadkiem zajmie się prawnik, który dopełni wszelkich starań w osiągnięciu jak najkorzystniejszego orzeczenia i rozwiązaniu problemu w sposób satysfakcjonujący dla Ciebie i Twojej rodziny.

Prawo pracy Prawo cywilne Prawo wykroczeń Wykroczenia skarbowe Prawo karne Prawo spółdzielcze Sprawy rozwodowe Sprawy spadkowe