Prawo rodzinne Łódź

W zakresie prawa rodzinnego nasza Kancelaria Prawna zajmuje się następującymi aspektami i problematyką:

  1. prowadzimy sprawy o separację,
  2. reprezentujemy zarówno pozwanego jak i powoda w sprawach przed sądami powszechnymi w Łodzi i okolicach,
  3. prowadzimy sprawy rozwodowe bez orzekania o winie któregokolwiek z małżonków lub z orzekaniem o winie jednego lub obu małżonków,
  4. reprezentujemy klientów w sprawach o podwyższenie lub obniżenie alimentów na dzieci,
  5. z powodzeniem rozwiązujemy spory o podział majątku po rozwodzie,
  6. oferujemy szerokie wsparcie w zakresie spraw odnośnie władzy rodzicielskiej nad dziećmi, ustalenia zasad kontaktu z dziećmi po rozwodzie, rozwiązywania sporów odnośnie istotnych spraw dziecka, ubezwłasnowolnień,
  7. pomagamy w prowadzeni spraw o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,
  8. nadzorujemy postępowania egzekucyjne z majątku porozwodowego.