Prawo spółdzielcze Łódź - prawnik od spraw spółdzielczych i lokarorskich

Oferta dotycząca prawa spółdzielczego skierowana jest zarówno do osób będących członkami spółdzielni mieszkaniowych jak i do jej organów statutowych takich jak: zarząd, rada nadzorcza.

W zakresie działania kancelarii znajdują się w szczególności sprawy dotyczące:

  1. członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej,
  2. projektowania i opiniowania uchwał zarządu i rady nadzorczej w ramach zwykłych czynności tych organów,
  3. reprezentowania spółdzielni w sprawach sądowych dotyczących zaskarżonych uchwał ich organów statutowych
  4. doradzania organom spółdzielni w kwestiach dotyczących walnych zgromadzeń, w tym prawidłowości procedur związanych z ich zwołaniem
  5. prowadzenia spraw o zapłatę czynszu oraz spraw o eksmisję z lokalu.