Prawo pracy Łódź - prawnik od porad w sprawie prawa pracy

W ramach prawa pracy kancelaria proponuje Państwu pomoc w szczególności przy:

  • - zawieraniu umów o pracę (opiniowanie i przygotowywanie umów),
  • - prowadzenie spraw sądowych dotyczących niezgodnego z prawem rozwiązania umów o pracę,
  • - opiniowania umów o pracę pod kątem ich zgodności z obowiązującym stanem prawnym.

Prawo pracy Łódź – pomoc prawna dla pracodawców i pracowników

Prawo pracy odnosi się przede wszystkim do relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. W praktyce prawo pracy to prawdziwy gąszcz różnego rodzaju przepisów, od znajomości, których – i ich prawidłowego stosowania – zależy szereg żywotnych interesów pracowników i pracodawców. Jak się z nich połapać? Od lat skutecznie pomagam wszystkim zainteresowanym problematyką prawa pracy w skutecznej ochronie swoich interesów, a zdobytą wiedzą i doświadczeniem zawodowym chętnie dzielę się z innymi, potrzebującymi wsparcia w załatwianiu swoich spraw.

Kompleksowe porady z zakresu prawa pracy

Prawo pracy – Łódź nie jest tu wyjątkiem – stanowi niezwykle zróżnicowaną gałąź prawną, obejmującą szereg różnych przepisów. Oczywiście regulacje te dotyczą przede wszystkim pracodawców i pracowników, jednak normy prawa pracy obejmują każdego, kto świadczy pracę. Bez względu na to, na podstawie jakiego stosunku prawnego zatrudniony wykonuje swoje obowiązki. Poza tym prawo pracy obejmuje także zagadnienia związane z BHP oraz ubezpieczeniami społecznymi. Stąd prawnik obejmujący sprawy takie, jak prawo pracy w Łodzi , musi mieć rozległą wiedzę i doświadczenie, pozwalające mu dobrze orientować się w złożonej materii prawa pracy.

Od początku mojej aktywności zawodowej zajmuję się stosowaniem prawa pracy, reprezentując zarówno pracodawców, jak i pracowników. Na bieżąco podnoszę swoje kwalifikacje, a do każdej sprawy podchodzę w sposób indywidualny. Dlatego porady z zakresu prawa pracy , jakie udzielam zawsze są dostosowane do okoliczności konkretnego przypadku i potrzeb klienta. W swojej działalności stawiam na kompleksowe rozwiązania, dlatego świadczę usługi dotyczące wszelkich zagadnień wchodzących w zakres prawa pracy, dbając o interesy klientów, którzy zdecydowali się powierzyć mi swoją sprawę.

Prawnik prawo pracy Łódź – działalność na rzecz pracowników

Omawiane prawo pracy , a raczej prawnik w Łodzi nim się zajmujący, często spotyka się z problemami pracowników. W swojej działalności oferuję wsparcie m.in. przy negocjowaniu umowy o pracę, dochodzeniu roszczeń związanych z niesłusznym zwolnieniem, odwołań od decyzji ZUS czy prowadzeniu spraw sądowych. Mam także doświadczenie w zakresie spraw dotyczących mobbingu, dyskryminacji pracownika, oraz wypadków przy pracy oraz dochodzeniu należnych świadczeń z tytułu wystąpienia chorobowy zawodowej, tj. renty i jednorazowego odszkodowania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W dotychczasowej pracy zawodowego prawnika udzielałem porady z zakresu prawa pracy pracownikom, którym pracodawcy nie opłacali obowiązkowych składek ubezpieczeniowych. Niestety nierzadko zdarza się, że pracownik zupełnie przypadkowo dowiaduje się, że nie jest ubezpieczony z tytułu pozostawania w stosunku pracy bądź pracodawca opłaca co prawda stosowne składki, ale czyni to w niewłaściwej wysokości. W takich przypadkach należy od razu reagować, gdyż pozostawienie tego rodzaju sprawy nierozwiązanej zdecydowanie negatywnie przekłada się na sytuację pracownika – zwłaszcza pod kątem przyszłych świadczeń emerytalnych.

Prawo pracy porady Łódź dla pracodawców

Prowadzenie działalności gospodarczej bardzo często wiąże się z koniecznością zatrudniania pracowników. To z kolei wiąże się z szeregiem wyzwań, zwłaszcza z zakresu właściwego stosowania norm prawa pracy. Błędy popełnione w tym obszarze mogą mieć bardzo poważne konsekwencje, zwłaszcza pod kątem finansowym. Kary nałożone przez Inspekcję Pracy czy konieczność wypłaty odszkodowania pracownikowi zawsze poważnie obciążają budżet firmy. W związku z tym w interesie pracodawcy jest zadbanie o pełną zgodność z prawem swoich relacji z zakładem firmy.

Porady z zakresu prawa pracy , jakie dotychczas udzielałem pracodawcom, dotyczyły właściwie wszystkich zagadnień pracowniczych.

Istotną kwestią dla wielu przedsiębiorców jest negocjowanie umów dotyczących zachowania poufności czy niepodejmowania działalności konkurencyjnej po zakończeniu świadczenia pracy przez pracownika. Prawidłowa redakcja takich dokumentów zawsze stanowi ważne zabezpieczenie dla pracodawcy, dając mu gwarancję, że pracownik nie wykorzysta w przyszłości informacji zdobytych podczas wykonywania obowiązków pracowniczych.

Prawo pracy Łódź – nie każda sprawa musi kończyć się w sądzie

Dobry prawnik zawsze dokłada starań, aby odpowiednio i zgodnie z przepisami prawa wyważyć interesy pracodawcy i pracowników. Warto pamiętać, że sprawcy z zakresu prawa pracy nie muszą od razu kończyć się w sądzie pracy. Wręcz przeciwnie – inicjowanie sprawy sądowej czy zawiadamianie inspekcji pracy zawsze powinno być postrzegane jako ostateczność, wdrażana wówczas, gdy inne metody zawiodą. Zastosowanie prawidłowej porady z zakresu prawa pracy powinno pozwolić, na ile to możliwe, uniknąć konieczności prowadzenia sprawy sądowej.

W swojej działalności, kierując się interesem moich klientów i w ścisłym porozumieniu z nimi, zawsze dążę do tego, aby szybko i skutecznie rozwiązywać problemy, z którymi zgłaszają się do mnie pracodawcy bądź pracownicy. W przypadku sporu pomiędzy zatrudnionym a zatrudniającym najpierw proponuję przeprowadzenie mediacji, tak aby strony spróbowały dojść do porozumienia i zawarcia ugody. Dopiero gdy okaże się to niemożliwe, przechodzę do prowadzenia postępowania sądowego. Choć oczywiście dokładna strategia zawsze zależy od woli klienta i jego oczekiwań. Wszystko po to, aby jak najlepiej ochronić interesy pracodawcy lub pracownika i zrealizować wszystkie z przysługujących mu roszczeń.

Prawo cywilne Prawo rodzinne Prawo wykroczeń Wykroczenia skarbowe Prawo karne Prawo spółdzielcze Sprawy rozwodowe Sprawy spadkowe